By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use. Close
qtnhksaau

  0

  L: (0 until level 1)
  qtnhksaau
  • A 25 year old male gamer
  • Viet Nam
  • Joined on March 30th 2020, last online on 30 March 2020.
  • Profile Views: 336
  • Forum posts: 0 times which averages 0 posts per day
  • User Reviews: 0 reviews
  •   VG$ 1,000.00
  You have liked 0 posts.
  You have 0 liked posts.

  Badges: (view all)

  4 Years Has been a VGChartz member for over 4 years.
  3 Years Has been a VGChartz member for over 3 years.
  2 Years Has been a VGChartz member for over 2 years.
  1st Birthday Has been a VGChartz member for over 1 year.
  Ride Into the Sunset Managed to avoid being banned for 3 months.
  Escape Artist Managed to avoid being banned for 1 month.
  Mirror Image Awarded for uploading an avatar.
  So You Came Back For More, Huh? Logged in a second time.
  'Ello Princess! Awarded for signing up.

  Badges

  Biography

  Height: 0'0

  Website: https://quantrinhahang.edu.vn


  About Me:

  Trường Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn Á Âu xây dựng các khóa học quản trị nhà hàng khách sạn nhằm tạo ra thế hệ nhân sự sáng giá, sở hữu năng lực thạo nghề bậc nhất cho ngành Dịch vụ – Nhà hàng – Khách sạn trong nước và quốc tế. Phương pháp dạy và học tại QTNHKSAAu chú trọng tính ứng dụng thực tiễn, tạo điều kiện cho học viên thực hành nghiệp vụ theo tiêu chuẩn VTOS ở mức cao nhất. Song song đó còn có nhiều hoạt động ngoại khóa như tham quan thực tế, ngày hội việc làm… giúp học viên tiếp xúc nhà tuyển dụng từ sớm.

  Game Stats

  qtnhksaau hasn't added any games yet!