By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use. Close
think-man said:
Oh Nederlands. Ik spreek en beetje Nederlands, ik woon in Rotterdam, Ik woon hier al 2 jaar :)

Ik woon in Utrecht en ik werk in Amsterdam. Het is raar(weird) om Nederlands hier te praten.