6p - Entei
5p - Zapdos
4p - Palkia
3p - Groudon
2p - Zekrom
1p - Yveltal