Name Metacritic First Week Lifetime
Halo 5 93 2.300.000 8.000.000
Uncharted 4 94 2.000.000 7.000.000
Zelda U 95 1.400.000 5.000.000

             

                               Anime: Haruhi                                                                                      Anime: Love Live
                              Nsfw Anime Thread                                                                             Join our Anime Threads!
                             Sfw Anime Thread                                                                                VGC Tutorial Thread