Quantcast
viknews's Profile
viknews

  0

  L: (0 until level 1)
  viknews
  • A 23 year old male gamer
  • Viet Nam
  • Joined on August 19th 2019, last online on 19 August 2019.
  • Profile Views: 33
  • Forum posts: 0 times which averages 0 posts per day
  • User Reviews: 0 reviews
  •   VG$ 1,000.00

  Badges: (view all)

  Mirror Image Awarded for uploading an avatar.
  So You Came Back For More, Huh? Logged in a second time.
  'Ello Princess! Awarded for signing up.

  Recent Wall Posts

  View more
  < viknews updated his status:

  Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đ́nh, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, mật ong, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)…… Được thành lập bởi doanh nhân Trương Thành Đạt và anh cũng là CEO and CO FOUNDER của công ty Zicxa.  Website: https://viknews.com/  Mă số doanh nghiệp: 0314421640  Địa chỉ 1: 46C Đường 60, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh 700000  Địa chỉ 2: 52 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000  Điện thoại: 0908745676  Viknews Việt Nam - Tạp chí phụ nữ - làm đẹp  https://www.facebook.com/viknewss/

  https://www.pinterest.com/viknewss/

  https://about.me/viknews

  https://www.linkedin.com/company/viknewss

  Recent Activity

  View more
  • default viknews updated his status on 19 August 2019

  Favourite Games

  View all games

  This list only shows a selection of games from this user's favourite games.

  Recent Forum Posts

  View more

  There are no recent posts to display.

  Biography

  Height: 0'0

  Favourite Games: Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đ́nh, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, mật ong, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)…… Được thành lập bởi doanh nhân Trương Thành Đạt và anh cũng là CEO and CO FOUNDER của công ty Zicxa.

  Website: https://viknews.com/

  Mă số doanh nghiệp: 0314421640

  Địa chỉ 1: 46C Đường 60, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh 700000

  Địa chỉ 2: 52 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000

  Điện thoại: 0908745676

  Viknews Việt Nam - Tạp chí phụ nữ - làm đẹp

  https://www.facebook.com/viknewss/
  https://www.pinterest.com/viknewss/
  https://about.me/viknews
  https://www.linkedin.com/company/viknewss

  Favourite Music: Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đ́nh, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, mật ong, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)…… Được thành lập bởi doanh nhân Trương Thành Đạt và anh cũng là CEO and CO FOUNDER của công ty Zicxa.

  Website: https://viknews.com/

  Mă số doanh nghiệp: 0314421640

  Địa chỉ 1: 46C Đường 60, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh 700000

  Địa chỉ 2: 52 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000

  Điện thoại: 0908745676

  Viknews Việt Nam - Tạp chí phụ nữ - làm đẹp

  https://www.facebook.com/viknewss/
  https://www.pinterest.com/viknewss/
  https://about.me/viknews
  https://www.linkedin.com/company/viknewss

  Favourite Films: Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đ́nh, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, mật ong, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)…… Được thành lập bởi doanh nhân Trương Thành Đạt và anh cũng là CEO and CO FOUNDER của công ty Zicxa.

  Website: https://viknews.com/

  Mă số doanh nghiệp: 0314421640

  Địa chỉ 1: 46C Đường 60, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh 700000

  Địa chỉ 2: 52 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000

  Điện thoại: 0908745676

  Viknews Việt Nam - Tạp chí phụ nữ - làm đẹp

  https://www.facebook.com/viknewss/
  https://www.pinterest.com/viknewss/
  https://about.me/viknews
  https://www.linkedin.com/company/viknewss

  Favourite Books: Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đ́nh, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, mật ong, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)…… Được thành lập bởi doanh nhân Trương Thành Đạt và anh cũng là CEO and CO FOUNDER của công ty Zicxa.

  Website: https://viknews.com/

  Mă số doanh nghiệp: 0314421640

  Địa chỉ 1: 46C Đường 60, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh 700000

  Địa chỉ 2: 52 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000

  Điện thoại: 0908745676

  Viknews Việt Nam - Tạp chí phụ nữ - làm đẹp

  https://www.facebook.com/viknewss/
  https://www.pinterest.com/viknewss/
  https://about.me/viknews
  https://www.linkedin.com/company/viknewss

  Favourite Food: Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đ́nh, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, mật ong, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)…… Được thành lập bởi doanh nhân Trương Thành Đạt và anh cũng là CEO and CO FOUNDER của công ty Zicxa.

  Website: https://viknews.com/

  Mă số doanh nghiệp: 0314421640

  Địa chỉ 1: 46C Đường 60, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh 700000

  Địa chỉ 2: 52 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000

  Điện thoại: 0908745676

  Viknews Việt Nam - Tạp chí phụ nữ - làm đẹp

  https://www.facebook.com/viknewss/
  https://www.pinterest.com/viknewss/
  https://about.me/viknews
  https://www.linkedin.com/company/viknewss

  Hobbies: Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đ́nh, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, mật ong, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)…… Được thành lập bởi doanh nhân Trương Thành Đạt và anh cũng là CEO and CO FOUNDER của công ty Zicxa.

  Website: https://viknews.com/

  Mă số doanh nghiệp: 0314421640

  Địa chỉ 1: 46C Đường 60, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh 700000

  Địa chỉ 2: 52 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000

  Điện thoại: 0908745676

  Viknews Việt Nam - Tạp chí phụ nữ - làm đẹp

  https://www.facebook.com/viknewss/
  https://www.pinterest.com/viknewss/
  https://about.me/viknews
  https://www.linkedin.com/company/viknewss

  About Me: Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đ́nh, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, mật ong, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)…… Được thành lập bởi doanh nhân Trương Thành Đạt và anh cũng là CEO and CO FOUNDER của công ty Zicxa.

  Website: https://viknews.com/

  Mă số doanh nghiệp: 0314421640

  Địa chỉ 1: 46C Đường 60, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh 700000

  Địa chỉ 2: 52 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000

  Điện thoại: 0908745676

  Viknews Việt Nam - Tạp chí phụ nữ - làm đẹp

  https://www.facebook.com/viknewss/
  https://www.pinterest.com/viknewss/
  https://about.me/viknews
  https://www.linkedin.com/company/viknewss

  Game Stats

  viknews hasn't added any games yet!