1. Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Chrono Cross, Xenogears, Xenosaga series, Shadow Hearts series)
2. Shoji Meguro (Shin Megami Tensei 3, Persona 3, Persona 4, Persona 5)
3. Nobuo Uematsu (Chrono Trigger, Final Fantasy series)
4. Yuki Kajiura (Xenosaga series)
5. Miki Higashino (Suikoden series)
6. Chikayo Fukuda (.hack//G.U.)
7. Yoko Shimomura (Kingdom Hearts series, Street Fighter 2)
8. Motoi Sakuraba (Tales series, Star Ocean series)
9. Shinji Hosoe (Xenosaga series, Zero Escape series)
10. Koji Kondo (Ocarina of Time, Majora's Mask)

Last edited by Hiku - on 03 November 2019