6p - Palkia 

5p - Groudon 

4p - Zekrom

3p - Zapdos

2p - Yveltal 

1p - Entei